Regulamin

Właścicielem i administratorem sklepu internetowego sklep.wojtex-serwis.pl jest 

Wojtex Serwis Artur Niewierowski

05-120 Legionowo

ul. Warszawska 111

Legitymujący się numerem NIP 536-164-31-24

Sklep znajdujący się pod adresem www.sklep.wojtex-serwis.pl prowadzony jest przez firmę Wojtex Serwis Artur Niewierowski

Warunki dokonywania zakupów

Sklep internetowy www.sklep.wojtex-serwis.pl służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci Internet.

Do zakupów w sklepie internetowym www.sklep.wojtex-serwis.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie poprawnych danych adresowych oraz numeru telefonu i adresu e-mail Zamawiającego.

Przyjęcie przez sklep internetowy www.sklep.wojtex-serwis.pl każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową lub telefoniczną. www.sklep.wojtex-serwis.pl nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od niej, np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi, itp.

Wysyłając ze sklepu internetowego zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią jego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu firma Wojtex Serwis jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.

Sklep internetowy www.sklep.wojtex-serwis.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach.

sklep.wojtex-serwis.pl zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych formularzy zamówienia oraz gdy produkt został wycofany z produkcji przez producenta lub czas oczekiwania na realizacje zamówienia jest znaczny.

Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym sklep.wojtex-serwis.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT(23%).

sklep.wojtex-serwis.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym.

W przypadku potwierdzonego zamówienia sklep.wojtex-serwis.pl zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana za nie zawartą. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone.

Sklep internetowy sklep.wojtex-serwis.pl wystawia dokument sprzedaży: domyślnie paragon lub na życzenie Klienta fakturę VAT. W formularzu zamówienia należy podać dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Złożenie zamówienia upoważnienia sklep.wojtex-serwis.pl do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

Płatność za zamówiony towar pobierana jest w przedpłacie na konto bankowe Wojtex Serwis przed wysłaniem przesyłki lub przy odbiorze przesyłki do rąk pracownika firmy ją doręczającej.

Wysyłka

Do każdego zakupionego towaru, niezależnie od ceny, należy doliczyć koszty wysyłki. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej. Zamówienia realizujemy wyłącznie na terenie Polski. W zależności od wagi i rodzaju towaru ustalana jest do niego cena wysyłki.

Warunki dostawy zamówień

Wszelkie regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firmy kurierskiej DPD i Poczty Polskiej.

Zasady reklamacji

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail sklep@wojtex-serwis.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

-    imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

-    datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

-    przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

-    wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo konsumenta od odstąpienia od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej na stronie sklep.wojtex-serwis.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@wojtex-serwis.pl

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres

Wojtex Serwis Artur Niewierowski

05-120 Legionowo

ul. Warszawska 111

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu internetowego sklep.wojtex-serwis.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w danzm miejscu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Postanowienia końcowe

Wojtex Serwis zastrzega sobie prawo do:

 - zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, niezrealizowania złożonego zamówienia,

- wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,

- wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,

- przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego

- realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.

Wypełnienie arkusza z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów marketingowych przez sklep.wojtex-serwis.pl Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".

Towary mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu: ,

W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: sklep@wojtex-serwis.pl

Śledź nas na Facebooku